ΙΝΤΙΜΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

pic.jpg
Εθ. Δωδεκανησίων 32
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 21987
e-mail: info@tsigaros.com

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/νση κατοικίας: 5ον χλμ. Ρόδου - Καλλιθέας, Δωδεκάνησος, Ρόδος
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 28.000,00 ευρώ και έλαβε 280 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ έκαστο.
2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0,00
3) εγγυητική εισφορά αξίας 0,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2017    
     
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
     
     
     
     
     
     
     
ΙΝΤΙΜΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ